Z bliska


Krzysztof Janoszka (ur. 30 października 1990 r. we Wrocławiu) – funkcjonariusz Policji, inicjator utworzenia Niezależnego Forum Śledczego im. Ofiar Przestępstw Niewykrytych. W 2012 nagrodzony za najlepszą pracę dyplomową obronioną w szkole policyjnej.

W latach 2013 – 2014 sprawował funkcję przewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którego był współtwórcą. W trakcie studiów odbył praktykę w Departamencie Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz w resortowym Zespole ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Jest autorem publikacji naukowych na temat handlu ludźmi oraz niekonwencjonalnych metod śledczych. Prowadził badania na temat handlu dziećmi w Polsce, które zaowocowały wydaniem przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie monografii pt. Dzieci jako ofiary handlu ludźmi.

Ze względu na zainteresowanie parapsychologią i możliwościami jej wykorzystania w pracy organów ścigania – we współpracy z brytyjskim Society for Psychical Research – podjął się weryfikacji dokonań Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa i zbadania spraw kryminalnych z jego udziałem. Pod kierunkiem prof. Tadeusza Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego przygotował jedno z nielicznych opracowań omawiających i wspierających korzystanie z pomocy medium w pracy śledczej.

Wykształcenie:

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, magister bezpieczeństwa wewnętrznego (2014)

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Sądowych, studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych (2014)