Z bliska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Janoszka (ur. 30 października 1990 r. we Wrocławiu) – policjant.

W trakcie studiów odbył praktykę w Departamencie Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz w resortowym Zespole ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Jest autorem publikacji naukowych na temat problematyki zaginięć, handlu ludźmi oraz niekonwencjonalnych metod śledczych. Prowadził badania na temat handlu dziećmi w Polsce, których wyniki zostały ukazane nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w monografii pt. Dzieci jako ofiary handlu ludźmi.

Ze względu na zainteresowanie parapsychologią i możliwościami jej wykorzystania w pracy organów ścigania – we współpracy z brytyjskim Society for Psychical Research – podjął się zadania weryfikacji dokonań Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa i zbadania spraw kryminalnych z jego udziałem. Na ich podstawie powstała przełomowa książka pt. Jasnowidz na policyjnym etacie. Pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – prof. Tadeusza Tomaszewskiego przygotował jedno z nielicznych opracowań omawiających i wspierających korzystanie z pomocy medium w pracy śledczej.

Wykształcenie:

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, magister kryminologii (2019)

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, magister bezpieczeństwa wewnętrznego (2014)

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Sądowych, studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych (2014)