The Mind at Large

The Mind at Large: Clairvoyance, Psychics, Police and Life after Death: A Polish Perspective

Autorzy: Zofia Weaver, Krzysztof Janoszka

Wydanie: 2023 r. – Wielka Brytania

Wydawca: White Crow Books

During 1994-95, three men disappeared while on a business trip to Kaliningrad (Koenigsberg) in Russia. After the authorities failed to locate the men, their families asked a Polish psychic for help. Using a photograph of one of the men the psychic sensed that the man was dead – as were his companions – their throats had been cut and they had been decapitated. He saw three headless bodies in a forest at a specific location. A few days later Russian police revealed that the bodies had been found as the psychic had described.

Clairvoyance research has over decades produced a significant body of evidence of the mind’s ability to gather information not accessible to the physical senses. In the materialist philosophical worldview, mind-to-mind communication is impossible, therefore these accounts don’t happen because they can’t happen – nevertheless they continue to occur time and time again all over the world.

In the current creative scientific turmoil perhaps it is time to consider the possibility of a model in which clairvoyance, instead of being an anomaly, is a fundamental feature of the universe. Scientific “theories of everything” are now emerging that can accommodate anomalous phenomena such as clairvoyance.

This is the central theme of The Mind at Large which presents a unique dossier documenting one clairvoyant’s contribution to detective work in Poland. Compiled over more than 20 years by the Polish clairvoyant Krzysztof Jackowski, this dossier was verified by a young Polish police sergeant Krzysztof Janoszka, who wrote a diploma thesis on the use of psychics in police work in order to draw attention to the phenomena demonstrated by Jackowski. Janoszka is the co-author of this book.

What makes this dossier particularly interesting is the clairvoyant’s claim that it is the dead who provide him with the information about their fate. Such a claim does not sit easily within his own culture, but his evidence makes an important contribution to research into mediumship and the age-old question of survival that has been researched for more than a century in the English-speaking world.

Tłumaczenie:

W latach 1994-95 trzech mężczyzn zaginęło podczas podróży służbowej do Kaliningradu (Koenigsberg) w Rosji. Gdy władzom nie udało się zlokalizować mężczyzn, ich rodziny zwróciły się o pomoc do polskiego medium. Korzystając ze zdjęcia jednego z mężczyzn, medium wyczuło, że mężczyzna nie żyje – podobnie jak jego towarzysze – poderżnięto im gardła i odcięto im głowy. Zobaczył trzy bezgłowe ciała w lesie w określonym miejscu. Kilka dni później rosyjska policja ujawniła, że ​​ciała zostały znalezione zgodnie z opisem medium.

Badania nad jasnowidzeniem przez dziesięciolecia dostarczyły wielu dowodów na to, że umysł potrafi zbierać informacje niedostępne dla fizycznych zmysłów. W materialistycznym światopoglądzie filozoficznym komunikacja między umysłami jest niemożliwa, dlatego te relacje nie zdarzają się, ponieważ nie mogą się zdarzyć – mimo to wciąż pojawiają się raz po raz na całym świecie. 

W obecnym zamieszaniu twórczym, naukowym, być może nadszedł czas, aby rozważyć możliwość modelu, w którym jasnowidzenie, zamiast być anomalią, jest fundamentalną cechą wszechświata. Pojawiają się naukowe „teorie wszystkiego”, które mogą uwzględniać anomalne zjawiska, takie jak jasnowidzenie.

To temat przewodni The Mind at Large , który przedstawia unikalne dossier dokumentujące wkład jednego jasnowidza w pracę śledczą w Polsce. Zbierane przez ponad 20 lat przez polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego dossier zostało zweryfikowane przez młodego sierżanta polskiej policji Krzysztofa Janoszkę, który napisał pracę dyplomową na temat wykorzystania w pracy policji medium, aby zwrócić uwagę na zjawiska demonstrowane przez Jackowskiego. Janoszka jest współautorem tej książki.

Tym, co czyni to dossier szczególnie interesującym, jest twierdzenie jasnowidza, że ​​to zmarli dostarczają mu informacji o swoim losie. Takie twierdzenie nie mieści się łatwo w jego własnej kulturze, ale jego dowody wnoszą istotny wkład w badania nad mediumizmem i odwieczną kwestią przetrwania, które badano od ponad wieku w świecie anglojęzycznym.

//whitecrowbooks.com/books/page/frontiers_of_the_%20afterlife/