Z bliska

 

Krzysztof Janoszka (ur. 30 października 1990 r. we Wrocławiu) – policjant.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (mgr kryminologii) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (mgr bezpieczeństwa wewnętrznego). Ukończył także prowadzone w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

W trakcie studiów odbył praktykę w Departamencie Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz w resortowym Zespole ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Jest autorem publikacji naukowych z zakresu problematyki zaginięć, handlu ludźmi oraz niekonwencjonalnych metod śledczych. Prowadził badania na temat procederu handlu dziećmi w Polsce i na świecie, których wyniki zostały ukazane w monografii pt. Dzieci jako ofiary handlu ludźmi.

Ze względu na zainteresowanie parapsychologią i możliwościami jej wykorzystania w pracy organów ścigania – we współpracy z brytyjskim Society for Psychical Research – podjął się zadania weryfikacji dokonań Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa i zbadania spraw kryminalnych z jego udziałem. Na ich podstawie powstała przełomowa książka pt. Jasnowidz na policyjnym etacie. Pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – prof. Tadeusza Tomaszewskiego przygotował jedno z nielicznych opracowań omawiających korzystanie z pomocy medium w pracy śledczej.