Forum Śledcze

UWAŻAM, ŻE PODSTAWOWYM PRZYMIOTEM NIE TYLKO KAŻDEGO POLICJANTA,
ALE RÓWNIEŻ KAŻDEGO CZŁOWIEKA, POWINNA BYĆ ODWAGA
I WIARA W SENS DOCHODZENIA DO PRAWDY…

Podczas studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie założyłem jednostkę Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz stworzyłem projekt o nazwie Niezależne Forum Śledcze, kierując się przekonaniem, że odwaga i wiara w sens dochodzenia do prawdy powinny być podstawowym przymiotem każdego policjanta. Inicjatywa ta wyrosła z potrzeby dyskusji na temat niewyjaśnionych spraw kryminalnych i ciężkich zbrodni, które zapisały się na czarnych kartach historii polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Honor i godność munduru nigdy nie pozwalały mi, aby przejść obok tych spraw obojętnie, aby nie pochylić czoła przed ludźmi, którzy w większości pracowali na rzecz dobra publicznego.

Do dzisiaj bowiem nie wiadomo kto i dlaczego zabił byłego premiera Piotra Jaroszewicza oraz jego żonę, kto zlecił zabójstwo b. Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały; nieznane są też kulisy innych zdarzeń, m.in. śmierci: Krzysztofa Olewnika, Barbary Blidy, Michała Falzmanna (sprawa FOZZ), czy poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Jesteśmy także obserwatorami tajemniczych śmierci osób publicznych, które najczęściej próbowały naruszyć polityczno-biznesowo-przestępczy układ.

Zdaniem byłego ministra obrony narodowej prof. Romualda Szeremietiewa, wszystkie te zdarzenia można wyjaśnić w sposób dwojaki: albo dysponujemy tak słabym i nieefektywnym aparatem śledczym, że nie jest on w stanie (może nie chce?) wykryć sprawców tego typu przestępstw. Albo też za zabójstwami, o jakich mowa, stoją tak potężni ludzie, że mogą oni przez dłuższy czas paraliżować pracę organów ścigania, uniemożliwiając dotarcie do prawdy.


 

PONIŻSZY MATERIAŁ JEST WYCINKIEM MOJEGO PRYWATNEGO ŚLEDZTWA.
DEDYKUJĘ GO LUDZIOM NIEBOJĄCYM SIĘ PRAWDY…